Dorota Sikora

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz prowadząc konsultacje indywidualne, warsztaty i wykłady dla seniorów w Gminie Sulęczyno.

Gabinet stworzyłam w celu niesienia profesjonalnej i kompleksowej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Chciałabym, aby było ono bezpieczną i kameralną przestrzenią, w której znajdą Państwo wsparcie i pomoc.

Wsparcie W Kryzysie

Jako interwent kryzysowy pomagam przywrócić równowagę w czasie kryzysu psychicznego, co minimalizuje złe samopoczucie i cierpienie. Pozwala to uniknąć negatywnych konsekwencji kryzysu. Ukończyłam szkolenie „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu i uzyskałam Certyfikat Konsultanta Kryzysowego. Jestem także Trenerem Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzież oraz dla dzieci z Zespołem Aspergera. Ukończyłam szkolenia i otrzymałam Certyfikat Trenera w Studio Psychologicznym Joanny Węglarz (nr certyfikatu 247/11/2020 i 193/11/2020).

Terapia Krótkoterminowa

Ukończyłam I i II (zaawansowany) stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu a także szkolenia z pracy z młodzieżą, z klientami w aspekcie seksualności oraz z osobami LGBT+ w tym nurcie. TSR zakłada skupienie się na znalezieniu optymalnego rozwiązania dla trudnej sytuacji, w której znalazła się osoba zgłaszająca do gabinetu, a nie na przyczynach zgłaszanego problemu. Czas takiej terapii nie jest z góry ściśle określony, zależy od indywidulanych potrzeb. W praktyce jednak ilość spotkań zazwyczaj nie przekracza dziesięciu, a często wynosi nawet mniej.

Zasady TSR wg Steve’a De Shazera:

  • Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego.
  • Jeśli wiesz, że coś działa, rób to częściej.
  • Jeśli nie działa, przestań to robić. Zrób coś innego.

EEG Biofeedback

W pracy również wykorzystuję nowoczesne metody poparte badaniami naukowymi (EEG Biofeedback). Metoda ta znajduje zastosowanie w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością czy niską odpornością na stres.

Ukończyłam szkolenie EEG-Biofeedback oraz QEEG w planowaniu Neurobiofeedbacku prowadzone przez Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, dzięki którym przeprowadzam diagnozy oraz treningi EEG Biofeedback.

W pracy z Klientami wykorzystuję filozofię Porozumienia bez przemocy, bliskie jest mi empatyczne podejście akcentujące wagę emocji i potrzeb. Ukończyłam szkolenie Porozumienie bez przemocy (NVC) w NVCLab. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Umiejętności rozwijam biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

"Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo się ułoży we właściwy sposób"

– Eckhart Tolle